Revenir

489

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Es tracta d'una masia força antiga, hi ha notícies de la família documentades l'any 1444, en què Miquel de Campalans va adquirir dos bous i una mula. També apareix el mas en un fogatge de 1553, i en altres documents del s. XVIII, quan va arribar a esdevenir una de les més riques del terme.

L'edifici té una estructura tradicional de planta rectangular i coberta a dos vessants, va ser ampliada durant el s. XVIII afegint dos grans arcs de mig punt al mur de migdia.

Destaca una gran pallissa amb un arc de mig punt.

Images