Revenir

Ull de serp

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Ens trobem davant d’unes formacions rocoses singulars, i molt característiques del Maresme. Són roques granítiques, que van quedar al descobert quan l'erosió va fer desaparèixer la capa d´antigues pissarres, encara presents al Montnegre. El quars és dur. Però l’aigua que penetra les diàclasis l’esquartera, tot donant lloc a formes arrodonides i al sauló. Ull de serp és el nom que rep el granit fresc al Maresme. La mica negra, petita, contrastada, fa pensar amb l’ull de serp. La vida a la roca és escassa, només els líquens, les molses i algunes plantes capaces d’acumular aigua, hi poden sobreviure, com les orelles de monjo, els crespinells(pinets) o algunes falgueres.
Images