Revenir

Mas la Sauleda

Route POI
Flore
Architecture
Fichier

Introduction

Construït a finals del s. XII, tant el Mas com el Torrent que rega aquestes terres reben el nom de l’antic bosc de salzes que hi havia en aquella època. Avui dia queden pocs exemplars, però un d’ells és de grans dimensions. Es tracte d’un salze tortuós (Salix matsudana), que podem trobar al costat del Mas, és ornamental. Probablement els salzes que hi tenien fossin el Saulic (Salix purpurea) la Sarga (Salix eleagnos), tots dos autòctons i coneguts com a vimeteres, font principal del vímet que s'usa per fer cistells.

Els salzes viuen en ambients humits i propers a rius. Tradicionalment s’usava per curar la febre i el dolor, actualment s’extreu el principi actiu de l’àcid acetilsalicílic, present a l’aspirina.

Images