Revenir

Molí de Baix i de Dalt

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquest molí possiblement fou construït posteriorment que el molí de dalt. La data de 1781 que trobem a la dovella central de l'entrada del molí coincideix quasi amb un document on el duc de Cardona i Medinaceli, Lluís Fernández de Córdoba Figueroa, va atorgar al pagès Josep Mas de la Ribera, l'establiment d'un molí fariner, amb el pagament de cinc lliures d'entrada i un sou de cens anual.

Durant molts segles, el pa ha estat un component bàsic de la dieta de la població. Els molins fariners eren, per tant, un equipament cabdal per a la subsistència de les comunitats.

El Molí de Dalt, presenta una inscripció de 1763 en la llinda de l'entrada. Aquest molí possiblement es construí anteriorment al Molí de Baix, com a necessitat d'augmentar la producció, permetent d'aquesta manera l’aprofitament de la  mateixa aigua que feia servir el Molí de Dalt.

A la part superior dels edificis s'intueixen les basses, conservant encara algunes parets. 

 

Images