Revenir

Cultius mediterranis

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Estem davant de dos fruiters magnífics, un garrofer i un ametller, vestigis d'antics cultius de secà que s'estenien per aquests camps i donaven vida a les masies. Els garrofers (Ceratonia siliqua) varen ser introduïts pels àrabs. Els arbres de peus femenins fan les garrofes, un llegum utilitzat bàsicament per l'alimentació animal, encara que ocasionalment també s'utilitza per menjar les persones. Té unes arrels molt profundes que l'ajuden a suportar les sequeres més extremes, és per això que manté les seves fulles verdes i lluents durant tot l'any. El garrofer junt amb l'olivera, l'ametller i la vinya formen part dels cultius tradicionals de secà en tota l'àrea mediterrània.

Images