Revenir

CASTELL CANOVES

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Del Castell de Cànoves, també conegut popularment com el castell dels Moros, tan sols es conserven algunes restes estructurals. Així, es pot veure que l'aparell constructiu està format bàsicament per còdols de riu, units amb morter de calç, que insinuen algunes filades d'opus spicatum (construcció en forma d'espiga).

Malgrat que sempre s'ha atribuït la primera cita documental del castell de Cànoves a l'any 1113, no s'ha parat esment en un document de l'Arxiu Antic de Santa Anna, de l'any 1092, en què el castell ja és llegat en herència.

Font: Catàleg de patrimoni de la DIBA

Images