Revenir

La ginesta

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

La ginesta (Spartium junceum) és un arbust de tiges verdes i amb molt poques fulles. Floreix sobretot entre l'abril i el juliol i ho fa amb unes flors grogues molt vistoses i d'olor (foto) que són característiques de la seva família: les Papilionàcies. 

Una altra característica d'aquesta família és la presència d'uns bacteris simbionts a les arrels que són capaços de fixar el nitrogen de l'atmosfera. Aquests bacteris transformen el nitrogen que es troba a l'atmosfera en compostos de nitrogen com ara l'amoni que la planta pot assimilar. A canvi, els bacteris tenen un lloc on viure protegits i també nutrients com ara sucres o proteïnes. Tant plantes com bacteris surten beneficiats de la relació i és per això que la família de les Papilionàcies ha tingut tant èxit evolutiu sent una de les famílies amb més espècies descrites.

El nitrogen és un nutrient essencial per les plantes i tenir la capacitat d'obtenir-lo de l'atmosfera és tot un èxit. Sabeu que els pagesos sembren molts conreus de lleguminoses per així adobar el terreny amb nitrogen de manera natural.

 

 

Images