Revenir

Successió vegetal

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

En aquest punt del recorregut ens trobem a sota de l'anomenat Collet Roig a causa de la coloració de la terra i de les roques que el formen. A vegades aquestes roques es fragmenten per l'acció de l'aigua, el vent o fins i tot les arrels de les plantes. L'aigua i el vent també poden erosionar els materials que sustenten aquestes roques i, en perdre els punts de suport, es pot produir un despreniment. 

Aquestes roques alteren els hàbitats que afecten destruint les plantes o impedint-ne el creixement. Un cop ha passat aquesta pertorbació puntual, es pot donar el que es coneix com a successió ecològica que no és res més que la substitució de les plantes antigues per altres de noves, més eficient en el nou ambient.  ex: les lleterasses o eufòrbies (foto)

Ho podriem comparar a l'alta muntanya quan un allau de roques arrossega un bosc de pins. Fixeu-vos com sobre el terreny modificat per l'allau hi creixen altres altres més adaptats: els bedolls. 

 

Images