Revenir

POlAjutamet

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Església de Santa Maria Quan la petita església parroquial del Castell va passar a mans privades, el propietari del Castell la va voler pel seu ús personal i manà construir un nou temple en uns terrenys que havien estat cedits per la vídua del senyor Arcadi Balaguer. L'arquitecte Enric Sagnier es va fer càrrec de les obres de la nova església, que començaren el 1903. És una església de planta de creu llatina i tres absis. A l'interior de l'església, hi podem veure les pintures murals del pintor Serrasanta.

Images