Revenir

POU DE GLAC

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Tot i que una mica malmès el pou de Glaç de Canyamars, tant per les seves dimensions com pels elements que conserva, denota la importància d’aquesta construcció. A la part superior encara es poden veure les basses a on es formava el gel. Aquestes havien de tenir la característica de no ser gaire fondes per facilitar la formació del gel, el qual es tallava i es conduïa mitjançant una rampa (encara es conserven les voltes de maó que formaven la rampa) que travessava l’actual pista forestal fins al mateix pou.

Una vegada a dins, els blocs s’anaven col•locant en capes separades per elements vegetals, com ara fulles de falguera, perquè els blocs no s’enganxessin entre ells.

Un altre element important del pou eren les finestres, les quals facilitaven l’accés i les tasques dels treballadors a dins del pou. Aquestes finestres, normalment oposades, permetien posar els travessers per poder col•locar politges i corrioles per poder empouar.

Aquesta activitat va ser important per la pagesia entre els segles XVI i XIX, ja que els permetia obtenir recursos econòmics en els períodes de menys activitat agrícola.

 

Images