Revenir

ANTIC DELTA

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Aprofitarem aquest punt per explicar la formació geològica de la Muntanya de Montserrat i el perquè de les seves formes rocoses singulars.

La formació consta de dues fases. La primera va des de fa 65 milions d’anys fins fa uns 35 milions d’anys. Durant aquest temps és quan es van formar les roques montserratines. El que avui és la Muntanya de Montserrat era el delta d’un riu cabalós que venia d’un continent que s’estenia des de Catalunya fins a Balears i que desembocava en un antic mar que ocupava l’actual Catalunya Central. L’enfonsament d’aquest continent assecà el mar interior i facilità l’aflorament en superfície del delta.

La segona etapa (des de fa 25 milions d’anys a l’actualitat) consisteix en l’erosió de la massa rocosa fins a arribar a les formes que actualment podem veure. La presència d’estrats amb diferent duresa, una sèrie de falles (talls verticals amb desplaçament), moviments tectònics i diàclasis (fractures sense desplaçament) propicien l’aparició de les formes capritxoses actuals, acabades de modelar per l’acció de l’aigua, el vent i altres agents.

 

Images