Revenir

Corral de la Cortada

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Aquests corrals com el que podem veure aquí, abans molt corrents a tota la muntanya del Montseny, són els que s’utilitzaven per guardar el ramat quan el tenien pasturant per les pastures del pla de la Calma i entorns, ja que la disponibilitat d’herba s’allargava molt més a causa de l’altitud del lloc, a l’entorn dels 1.200 m. No sabem si aquest encara se’n fa ús, però és molt possible que sí, ja que en aquesta zona s’està recuperant la pastura i algunes masies de la propera vall de la Castanya continuen actives en el sector agropecuari. La masia de la Cortada, situada al capdavall d’aquest vessant, al veïnat de la Castanya, documentada a partir del segle XVII, és d’aquestes, sent una de les més conegudes i populars de la rodalia.

Images