Revenir

La pissarra o llicorella

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

El Montseny és un massís geològicament antic. Hi abunden roques metasedimentàries i una de les més representatives és l’anomenada pissarra o llicorella. Tot i que ja n’hem pogut veure alguns afloraments, és ara en aquest indret on veurem més sovint petites tarteres d’aquesta característica pedra de la zona. La pissarra, molt abundant al Pirineu, és una pedra densa, d’una gran impermeabilitat i té una estructura fàcilment laminar i era, i és, per aquests motius, aprofitada per fer-ne lloses planes i primes per a la construcció. Tenen tonalitats que van dels negrosos i grisosos a l’ocre i al verd marronós segons la composició mineral de la mateixa, bàsicament argiles, miques, quars i feldspats. Antigament s’usava com a suport d’escriptura i d’aquí ha quedat el nom a l’objecte modern, de tot tipus i materials, que fem servir per aquest fet.

Images