Revenir

Riera de Pierola

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La riera de Pierola, junt amb la de Claret, és el curs fluvial més important del terme dels Hostalets de Pierola. Recull les aigües que s'escolen del vessant sud-oriental del turó de la Fembra Morta i excava clotades i valls profundes que confereixen un relleu molt irregular al terme. S'ha definit com la columna vertebral dels Hostalets de Pierola perquè el recorre d'un extrem a l'altre i hi desemboquen gran quantitat de torrents.

A la llera o entre barrancs, a les terrasses planes i lleugerament protegides de les rierades, es fan conreus de vinya. Sovint són camps petits coneguts com a "illes".

Als marges hi trobem vegetació invasora com la canya americana, les ginestes o els esbarzers. També es fan però exemplars de ribera com el pollancre, l’àlber o la sarga (salze arbustiu de fulles allargades caragolades pels marges i blanquinoses per sota).

Sobre els sols eixuts de graves, creixen els crespinells i l’aromàtica sempreviva borda.

L’acció soscavadora i erosiva dels torrents i rieres sobre aquests materials tous, genera un relleu abrupte, deixant al descobert aquests tallats i escarpaments d’argiles i llims vermellosos. Són dipòsits sedimentaris d’ambients al·luvials continentals de fa milers d’anys i  d'elevat interès paleontològic. (En seguim parlant a la Riera de Claret)

 

Images