Revenir

L'arbre sentenciat

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Castanyer (Castanea sativa).

És un arbre forestal, robust i que pot arribar a assolir grans diàmetres. Els exemplars més vells es buiden per dintre de manera natural en un procés d'auto absorció de nutrients per tal de mantenir la vitalitat. És una espècie que necessita terrenys amb humitat i sòls àcids, molt valorada per la producció del seu fruit i per la fusta, sent durant segles un motor econòmic del sector forestal. Actualment està molt afectada per un fong anomenat "xancre" (Cryphonectria parasitica) que asseca l’arbre  condemnant-ne la seva supervivència arreu d'Europa.

Images