Revenir

Pins pinyers

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

(Pinus pinea). Un exemple de plantació forestal que podem trobar a aquesta part baixa del massís, són les pinedes seques mediterrànies. Pi blanc, pi pinyer i pins pinastres, són els més abundants. Al sotabosc, alterat, hi creixen grans arbusts com el bruc boal, l’arboç i aladerns de fulla estreta. Aquestes pinedes es van fer més abundants a mesura que la sobreexplotació de l’home, incendis i estassades, anava fent recular alzinars i suredes. La seva capacitat de créixer a llocs desagraïts i la seva gran capacitat d’invasió, fa que siguin abundants al nostre país. Els pins pinyers es caracteritzen per la seva capçada en forma de para-sol quan són adults, el tronc recte i les plaques de l’escorça de color vermell. Les pinyes aïllades i grosses. Són arbres que es plantaven per reforestar terrenys cremats i per la recol·lecció dels preuats pinyons de les seves pinyes. També era bona la fusta per a construcció.

Images