Revenir

Plataners carretera

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Abans era molt habitual de trobar aquestes avingudes arbrades, formades de plàtans d’ombra (Platanus x hispanica) arreu del país. L’eixamplament de les carreteres; la velocitat més gran dels vehicles i el risc de col·lisions; i la falsa creença que si es feien massa grans, podien caure branques a la via, ha fet que hagin anat desapareixent. Aquí en tenim un bonic exemple, amb la carretera vella i tot.

Images