Revenir

Bolos

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La roca mare original s’anat descomponent per l’acció d’agents químics i físics, i posteriorment s’ha erosionat o rentat, quedant en superfície nuclis durs d’aquesta roca original. Són els bolos de granit que podeu veure al costat del camí. Originalment de formes polièdriques que, amb el pas del temps, s’han anat desfent pels escaires fins a assolir la forma arrodonida actual.

Images