Revenir

AUS CONREU

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

La llarga acció de l’home en aquestes terres ha substituït els boscos originals de la plana per conreus i pastures, com el cas dels camps que ens envolten. Aquests conreus són de vital importància com a refugi hivernal per a gran quantitat d’ocells. La gran varietat de conreus que deixen restes de la collita pendents de ser llaurats a la primavera, facilita menjar tot l’hivern a espècies provinents del centre i nord Europa. Altres factors que hi contribueixen són la situació geogràfica al sud dels Pirineus i un clima més benigne.

A la Plana de Vic, entre els mesos de novembre i març, destaquen les poblacions hivernants de pinsà comú, de verdums, lluers,  passerells i caderneres.

Altres espècies hi són presents però amb menys quantitat, com ara el gratapalles, el pinsà mec, la verderola, l’alosa i la fredeluga (foto).

Foto: Andreas Trepte

 

Images