Revenir

BADLANDS

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Estem situats sota el turó de la creu de Gurb i el castell de Gurb, un dels turons testimoni que formen part del PEIN Turons de la plana Ausetana. Aquests turons, denominats “turons testimoni” formen petites illes al mig d’una plana, autentiques relíquies de la història geològica d'aquesta àrea geogràfica. Els turons presenten un relleu tabular excavat per rius de la zona, els quals han erosionat les margues toves.

Estem en una zona a on l’erosió és molt evident, els materials que formen aquesta part de la muntanya són “margues de Vic”, sobre els quals trobem gresos i lutites dipositats posteriorment. 

Els turons fan la funció de refugi per a moltes espècies animals, alhora que serveixen de corredors biològics, connectant amb altres àrees naturals, com ara el Montseny, els cingles de Bertí, el Moianès i el Lluçanès.

 

Images