Revenir

Gorg al rec del Griell

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Tornem a estar al rec del Griell, el qual vam remuntar a l'inici de la ruta, i apareixen de nou les espècies vegetals associades a  la proximitat de cursos d’aigua com l’avellaner i el freixe de fulla gran , encara que també trobem altres espècies arborícoles, com ara til•lers, cirerers, blades i aurons blancs.

Aprofitarem aquest racó d’ambient humit per parlar del quins són els amfibis que hi podem trobar i que són els més abundants en aquesta zona, com ara la salamandra (Salamandra salamandra - foto), el gripau comú (Bufo bufo), la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i el tòtil (Alytes obstetricans) entre altres.

 

Images