Revenir

Mamífers carnívors

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

Els mamífers carnívors en general, són difícils d’observar, pel fet que la majoria són més aviat d’activitat nocturna. Tot i així podem, si ens hi fixem atentament a terra buscant empremtes a llocs humits, caus o les restes d’excrements, podrem identificar algunes de les espècies que poblen l’entorn.

Entre els mamífers carnívors que viuen en aquest entorn es troba el teixó (meles meles), la fagina (Martes foina), la guineu (vulpes vulpes), la geneta (genetta geneta) i la marta (foto ).

La marta (martes martes) mesura uns 50 cm de cap a cua i pot arribar a pesar aprox. 1,5 kg. Viu en ambients forestals allunyada de la presència de l’home. És semi arborícola, ja que es desplaça tant per terra com per les capçades dels arbres. Té el cau en forats als arbres, en nius d’esquirols o ocells grans, encara que també pot dormir entre les roques.

Es tracta d’un animal amb activitat crepuscular i nocturna, encara que a l’estiu i principis de tardor es pot veure activa durant el dia. 

S’alimenta bàsicament de petits mamífers i aus, insectes, granotes, però també fruits i ous d’ocells.

Foto: Dani Kropivnik

Images