Revenir

Font del Peretó

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

A les vores d'aquesta font hi podem trobar hepàtiques (foto).

Les hepàtiques són les primeres plantes terrestres que van ocupar la terra, no fan flors i no tenen xilema ni floema de manera que no té transport de l'aigua ni dels productes de la fotosíntesi. Si mai no n'hem vist cap, les hem de buscar a on regalima l'aigua i veurem que tenen un aspecte laminar que encatifa la superfície.

D'aquest grup de plantes van evolucionar les molses, que també en podem trobar a prop de la font. Aquestes darreres plantes són ja més conegudes per tothom i suporten molt bé la dessecació, de fet la molsa del pessebre es pot reutilitzar, ja que simplement humidificant-la retorna a la normalitat.

Recordem que l'aigua d'aquesta font no és potable. El problema de la nitrificació de les aigües és greu a la comarca d'Osona i es deu principalment a l'elevada densitat de granges. 

 

Images