Revenir

La pollancreda

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Tenim a mà esquerra una plantació de pollancres. El pollancre (Populus nigra) és una espècie d'arbre de ribera molt comuna als nostres rius, però malauradament en moltes plantacions s'han emprat espècies de pollancre de fora que poden hibridar-se amb els autòctons. El seu creixement vertical i ràpid li ha permès ser una espècie molt plantada per a la indústria fustera, principalment per a fer pasta de paper perquè els arbres de creixement ràpid tenen una fusta de mala qualitat per a l'ebenisteria.

Images