Fichier

Introduction

La font de l’Escudella està situada en un dels nombrosos torrents que tributen a la riera de les Gorgues. A la font podem veure una inscripció que data de 1915 i tot sembla indicar, pel nombre de brocs, que era una font important.

La font està envoltada per diverses esplanades amb arbres plantats amb una distribució regular, just al davant de la font tenim una plataneda, i a l’esplanada de l’esquerra una pollancreda. Tant els plàtans com els pollancres són arbres de creixement ràpid i agraden de llocs al costat de fonts i torrents a on troben la capa freàtica alta.

 

Images