Revenir

Font Pedrosa

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Es tracta d’una font molt antiga, ja que hi ha documents que ja en parlen cap a l’any 1562, quan l’abat del monestir de Santa Maria de l’Estany, Carles de Cardona, encarrega material ceràmica per a la font. Fou restaurada cap al 1737, quan finalitzen les obres de la mina de dessecació de l’Estany.

Es diu que en aquest indret, les dones del Raval dels Caputxins, venien a rentar la roba en un safareig ara ja desaparegut.

 

Images