Revenir

Mina de l'Estany

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Abans del segle XVI ja es coneix l’existència d’una xarxa de rec oberta per dessecar els prats de l’Estany, però existien moltes dificultats per mantenir-lo net, provocant constants problemes d’estanyament.

És l’any 1734, que les Cinc Dignitats Reials, decideixen posar-hi remei i atorguen el permís d’obra de la mina de dessecació de l’Estany que encara avui podem veure.

“El traçat de la galeria de la mina configura un recorregut d’uns 425 m de longitud, amb un desnivell aproximat de 3’60 m entre els seus extrems, del que en resulta un pendent mitjà del 0’85%, força baix.

La galeria de la mina forma part d’un sistema més extens de drenatge de les aigües del prat de l’Estany consistent en una xarxa de séquies o canals artificials excavats al terreny que conflueixen en les boques d’entrada de la mina.”

Font: www.viulestany.cat

Images