Revenir

Aqüeducte 1

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

L’itinerari compta amb dos aqüeductes i ara ens trobem en el primer. L’aqüeducte és un element arquitectònic testimoni de l’enginy humà per facilitar l’aprofitament de l’aigua. Aquests aqüeductes tenien com a objectiu salvar els desnivells dels petits torrents que vessen les seves aigües a la vall de Premià.
Images