Revenir

Riera de Carme

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

A tot aquest tram de la riera de Carme s'hi formen gorgs de gran bellesa i consideració ecològica i geològica.

Un dels motius de l'existència d'un caudal suficient que hagi anat formant aquests gorgs i estrets, és el gran aqüífer de Carme i Capellades, una formació hidrològica extensa que constitueix el principal recurs d’aigua potable de qualitat situat en aquesta zona. El conjunt s’alimenta de la pluja de les serres i dels camps que l’envolten. L’aqüífer recarrega els nivells d’aigua després dels episodis de pluges. Aquesta aigua s’acumula en el que s’anomena aqüífer multicapa ja que l’aigua s’acumula en tres formacions geològiques superposades. Les seves principals sortides naturals són la riera de Carme, la bassa de Capellades i les deus de Sant Quintí, a més de diferents mines i pous.

Images