Revenir

Barraca margera

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

L'aprofitament dels materials de l'entorn per a fer murs, marges o barraques, resultat entre d'altres de les tasques de despedregar els camps, és característic dels paisatges de pedra seca. Mireu dins el camp, al costat dret veurem una barraca que aprofita el marge per a la seva construcció, n'hi diuen de marge, margera o terrera.

Existeixen tipologies de barraques circulars (les més antigues) o de planta rectangular, i alhora aquestes dues les podem trobar aïllades o adossades als marges. Les circulars es construïen per superposició de filades que s'anaven acostant fins a tancar el sostre de volta amb unes pedres planes.

El sostre es recobria amb terra i plantes (lliris sobretot) per impermeabilitzar i fixar. Els murs para-vents són una singularitat freqüent en les barraques del municipi i servia per protegit els pagesos del vent als llocs exposats.

Images