Fichier

Introduction

Si us fixeu, a partir d'ara en trobarem moltes de barraques de vinya, i això va associat a la presència de marges de pedra seca per dins el bosc. Marges que afeixaven el terreny per permetre el conreu de la vinya.

Aquestes construccions rurals tenien totes la mateixa funció amb detalls constructius lleugerament diferents en funció de la seva ubicació o localització (tant del terreny com de la comarca). N'hi ha de secció rodona, quadrada o indefinida com aquesta: frontal pla i laterals i darreres circulars, tot i que per dins és rodona. Unes es recolzaven als marges del terreny i altres són isolades en mig de camps. Unes amb contraforts per reforçar la paret i d'altres amb murets afegits per la protecció del vent. Unes amb el marc superior de la porta format per un arc de pedres, o altres amb una gran pedra plana (llinda). En fi, tot un món de petites variants. La coberta plana o en forma de volta per apropament de filades que, posteriorment es cobria amb terra i s'hi plantaven lliris per donar-hi més consistència.

Fixeu-vos en aquesta barraca quina porta més estreta i quina paret més gruixuda que té. (devia ajudar a protegir-se del fred?)

Al davant de la façana aquest arbust que veieu es diu sanguinyol, pel color vermell de les tiges joves i el de les fulles abans de caure.

 

Images