Fichier

Introduction

Aquests terrenys de muntanya havien estat ocupats pel conreu de la vinya. La pineda que creix en aquest moment va desenvolupar-se a partir de l'abandonament d'aquest conreu a partir de començaments del segle XX. El bosc originari devia ser un bosc mixt amb la presència d'alzines i roures allà on hi havia més humitat, com ho demostra encara l'existència del roure de l'Armengol.

El topònim "Armengol" es remunta almenys a començaments del segle XX, potser en referència a un dels propietaris de la muntanya, ja que existeix el record de l'existència de la Font de l'Armengol com a una font antiga i de les més bones del terme, almenys des de la dècada del 1930. La muntanya va ser propietat de Josep Gustemps a la dècada del 1960, que va iniciar la parcel·lació i venda.

 

Images