Revenir

Seguir carretera

Fichier

Introduction

El camí té diverses bifurcacions, hem d’estar alertes. Des d’on estem seguim rectes i uns 80 metres endavant ens trobarem una bassa on podrem veure amfibis. Passats uns 30 metres després de la bassa el camí es bifurca i hem d’anar pel camí de la dreta, direcció SE. I recorreguts 200 metres haurem de girar a la dreta, cap al S.

En aquest punt deixarem els boscos de ribera per entrar en una zona de camps i prats de conreu.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note