Revenir

L'estany del Coll

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Amb paciència i a certa distància podreu veure tota mena de moixons que hi van a beure. Els insectes d’ambients humits com els espiadimonis, juntament amb amfibis com el tritó palmat, el jaspiat o verd, la granota roja i el gripauet o granoteta de punts, ofereixen diversitat a aquests ambients. La boga és la planta que envaeix tota la làmina d’aigua i les vores.

Text del plafó 

A principis del segle passat era el punt d’aigua més important per al bestiar de les masies de Rupit i Pruit. Cap a la segona meitat del segle XX es va anar omplint de terra i va passar a ser una bassa temporal. 

Volent recuperar-lo, els tres propietaris es van posar d’acord i es va refer la cubeta i es va posar tanques per evitar que el bestiar el tornés a malmetre.  

 

Images