Revenir

Mas Corriol

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Masia dels segles XVI, XVIII-XIX, de planta rectangular coberta a dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana, i amb dues torres que s’adossen a tramuntana i que estan cobertes de forma piramidal. Al segon pis s’obre una galeria de cinc arcs i finestres al damunt.

La recuperació i preservació d'aquest patrimoni és important per moltes raons. Arquitectòniques (tipologia, sistema constructiu i materials propis de la zona). Històriques. Mediambientals d'equilibri territorial. Paisatgístiques. Caracteritza la imatge pròpia del territori i pot formar part d'un recorregut paisatgístic.  També socials, ja que la seva ocupació permet la recuperació de la població, ja sigui com a primera o segona residència, alhora que facilita la possible rehabilitació de l'edifici i l'explotació i preservació del medi.

Font: Catàleg de Masies i Cases Rurals. Ajuntament de Rupit. 2010

Images