Revenir

Roureda

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Els boscos de roure martinenc amb boix són les rouredes seques. No són massa denses i al sotabosc, a més del boix, hi trobem la bardissa amb roldor, arç blanc, tortellatge, el sanguinyol i algun avellaner. On aquest sotabosc ha estat degradat apareix de nou la falguera aquilina. Ocupen les àrees orientades cap el sud. És la comunitat de trànsit cap a la vegetació atlàntica de la muntanya mitja humida.

Images