Revenir

Bosc de ribera

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Seguint el camí de ribera, hem entrat de ple en una raconada on podem veure, encara que prou alterat, una breu extensió d’arbres de ribera, com pollancres i algun àlber i freixe de fulla petita. Aquestes petites franges vegetals de ribera tan properes a les cases de les poblacions, són les que han patit més la pressió antròpica, ja que són arbres que eren aprofitats per ser talats així que se’n veia la manera de treure’n algun profit. Actualment podríem dir que està en procés de regeneració. Són ambients frescos i humits, que fan de refugi de fauna durant les calors de l’estiu i davant la vulnerabilitat dels llocs més oberts. Tanmateix, juguen un paper molt important en l’estabilització de les lleres dels rius, de manera que les noves generacions han entès millor la importància de la seva bona conservació, tant per motius de biodiversitat com geomorfològics.

Images