Revenir

Barraques

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les barraques de vinya, eren un petit refugi pel pagès, quan havia d’estar uns dies al camp per aprofitar millores les hores i no haver de tornar cada dia a casa. Servien doncs d’aixopluc per dormir, per protegir-se de la pluja o del sol als mitjos dies d’estiu. Alhora s’hi guardaven els estris lleugers del camp, el menjar i altres pertinences. De planta quadrada o rodona, el sostre amb volta per aproximació de filades. A les barraques modernes, de cent anys cap aquí, trobem aquests sostres plans repenjats sobre bigues de fusta. Penseu que aquests camps, abans eren de vinya, hi havia més feixes i als marges, fruiters per fer ombra. Com la figuera que ara ha quedat en mig del camp.!! D’aquí, ja veiem la casa del Solà.
Images