Revenir

Pinedes

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Estem a uns 450 mts d'alçada i en orientació obaga. Les particulars condicions tèrmiques fan que en aquest indret concret, pugueu observar quatre tipus de pins junts. Fixeu-vos en el pi pinyoner, amb la seva capçada arrodonida i pinyes grans; el pi roig, amb la seva part terminal del tronc de color vermellós; el pi blanc, dominant al Bages i la pinassa, amb el seu tronc esvelt i forma cònica. Quan passem a la solana, d’aquests quatre, només quedaran alguns pins pinyoners i molts pins blancs.

Images