Revenir

Riu Cornet

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

D’aquest punt veiem al davant, els forts talussos llimosos (vermells) i sorrencs que ha anat provocant el riu al llarg dels segles. Com en aquest petit marge on som, els abellerols, quan arriben a la primavera a casa nostra, després de passar l’hivern a Àfrica, troben el lloc ideal per excavar les galeries on faran el niu. Els grans roures que acompanyen el caminet i els pollancres amb bardissa d’esbarzers i arços blancs (que veurem més endavant), confereixen a aquest indret un agradable ambient frescal de ribera.
Images