Revenir

Torre de la Força

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

El nucli primitiu de Sant Celdoni, a l’entorn de la capella que portava el mateix nou, i al llarg del camí ral medieval estava protegit per la Força o muralla. Caminant pel seu interior veurem cases del segle XVI amb portals i finestres de pedra, tot el barri estava encerclat per un vall o fossat, el carrer de les Valls ens ho explica amb el seu topònim. La Força tenia 5 torres, actualment es conserven dues: la del Casquet i la de la Força. Aquesta darrera és la més esvelta i ben conservada i està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. La torre té una ampla base en forma de cunya i es pot accedir tan a l’interior de la base com a la part superior. La torre del Casquet es pot veure des de la plaça de Josep Alfaras.

Images