Revenir

Plataneda

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Als terrenys fèrtils i humits del costat de la riera, el bosc de ribera s’hi ha substituït per la plantació d’arbres de creixement ràpid, per fusta de baixa qualitat o per pasta de paper Podeu veure com es fa la gestió d’aquests arbres. No es volen arbres molt grans, sinó que després de tallar l’ull, s’aprofiten els rebrots quan arriben a una mida adient. A les ciutats, fins fa pocs anys, aquest era un dels arbres més plantats, per la seva tolerància a qualsevol condició.

Images