Revenir

Roureda

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Quercus cerrioides. El troben baixant per la Serra d’en Julià, direcció nord. On els ambients són favorables, àcids, frescals i humits, a la pineda mixta amb sotabosc d’alzinar se li sumen alguns roures. No formen boscos pròpiament sinó que es troben disseminats entre les alzines. Enriqueixen el paisatge cromàtic del bosc a la tardor amb les seves notes de color marró-groguenc. Els arbusts segueixen sent el bruc, el cirerer d’arboç i el llentiscle.

Images