Revenir

Servera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Sorbus domestica. Aquest abret que hi ha a la dreta del camí, de fulla composta amb 6-9 parells de folíols. Els fruits que recorden petites pometes, són durs i astringents, però comestibles un cop madurs. Apareix a clarianes de boscos d’alzines i roures, normalment de manera aïllada. La fusta dura i resistent, s’emprava en torneria i per fabricar eines.

Images