Revenir

Platans

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Platanus x hispanica. Plantats, igual que els pollancres, al costat de torrents i rieres, com activitat complementaria dels pagesos, pel seu creixement ràpid. Fins a 35 m d’alçada. Viu en amplitud d’ambients, sempre que el terra tingui humitat. Era molt resistent i molt emprat en jardineria però ara pateix de malalties i està en desús. És un arbre ornamental per tradició. Recordem les antigues alineacions a banda i banda de carretera a l’entrada de pobles i ciutats fins a mitjans del s. XX. Fa una bonica ombra a l’estiu i a l’hivern perd la fulla. La dispersió de les llavors cap a la tardor, quan són madures, es causa d’al·lèrgies.

Images