Revenir

Sistema Prelitoral Central

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Ens trobem al límit de l’espai protegit del Sistema Prelitoral Central, un territori que constitueix un interessant conjunt d’espais de transició entre els altiplans centrals catalans i les serres prelitorals, un ric mosaic paisatgístic format per roques, brolles, torrents, camps de conreu i zones boscoses, generalment per pinedes i, amb menor mesura, alzines i roures.

És destacable de la zona la gran diversitat de la fauna present, ja que la poca densitat de població humana i la tranquil·litat ambiental en fan un gran hàbitat per a espècies com el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), la mustela (Mustela nivalis), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el senglar (Sus crofa), el gaig (Garrulus glandarius), la mallerenga (Pasus sp), el picot garser gros (Dendrocopos major), la perdiu roja (Alectoris rufa), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), l’aligot (Buteo buteo) i el xoriguer (Falco tinnunculus), a la foto.

Una de les espècies que, en greu perill d’extinció, sembla que tindria la tendència d’anar fent incursions a la zona seria l’àliga cuabarrada.

Images