Revenir

Resclosa d'en Puig Xiroi

Fichier

Introduction

En aquest punt, apartant-nos una mica de la ruta, hi trobarem un salt d'aigua del riu Ges que, en èpoques de desglaç o de crescudes de cabal d'aigua, és molt espectacular. Es tracta de la resclosa d'en Puig Xiroi.

La millor manera d'esbrinar els mamífers que tenim al nostre voltant és mirant els rastres que ens deixen. En aquest punt, després de plujes, és un bon lloc per trobar les petjades que deixen els mamífers sobre el fang quan venen a beure. Carnívors com la guineu (Vulpes vulpes) o la fagina (Martes foina) deixen empremtes de tots els coixinets de la planta de les potes; en canvi, els herbívors com el senglar (Sus scrofa) o el cabirol (Capreolus capreolus) deixen les emprentes de les peülles.

Per quan volguem reemprendre la ruta: pocs metres després trobarem una bifurcació, haurem d'anar cap al N.

Images