Revenir

Cal Curt

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aprofitant les vistes a les runes de Cal Curt, un antic paridor de cabres i ovelles, podem observar el color vermellós de les pedres de gres que el construeixen, que distingirem en la roca, més amunt en el camí. Veureu com el camí passa de blanc (calcari) a vermell (gres). Totes dues són roques calcàries que es van formar en èpoques diferents

També podem per aprofitar per observar el te de roca que neix en les roques de la dreta del camí, recordem, que tot i les seves propietats medicinals i delicada fragància, està protegit i no el podem arrencar.

Images