Revenir

Hort d´en Carles

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Arribem a la riera de Torrembó i ens trobem davant de l´Hort d´en Carles, on veiem en primer terme uns camps de cirerers que semblen abandonats. Més amunt trobem uns hivernacles que podrien ser pel cultiu de maduixes.

És en aquests camps mig abandonats, on els fruiters dels marges donen vida a caderneres,verdums, pinsans i, entre molts d´altres, el rei dels camps maresmencs, el xurraví o gafarró.

Més endavant, seguint per la riera trobem la presència de plataners, avellaners i curiosament algun castanyer.

 

Images