Revenir

Alzinar amb boix

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Som sota l'alt de la Trona. A l'altra banda el mas del Prat. El terreny és dret i eixut, el sòl prim i la roca superficial. Això afavoreix l'establiment més homogeni de les alzines.

És un alzinar muntanyenc i per això els arbres són petits. A més, si us fixeu, moltes d'elles tenen dos o tres troncs. Això és degut al fet que aquests arbres es tallaven per afavorir el rebrot del tronc en dos o tres ulls, que s'aprofitaven alternadament per carbonejar. Algunes d'aquestes alzines, quan troben llocs més fèrtils es poden fer força grans com veureu més endavant. Les primeres les hem vist al costat del mas de l'Adam i les següents les veureu en un tres i no res.

Al sotabosc segueix fent-se el boix i també trobem arbres acompanyants de la roureda seca com aquests bonics aurons negres.

Més endavant la imatge de les alzines pasturades per sota, ens recorda el paisatge de la devesa. Us heu fixat que les fulles baixes de les alzines són més punxoses que les altes. Això és una defensa precisament davant els herbívors.

 

Images